Drift, vedlikehold og lagring

Rengjøring
For at produktets attraktive utseende skal bevares, bør rengjøring skje regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, og bedre bestandighet og funksjon. Ikke bruk alkalier! Aluminiumprofiler er følsomme for alkalier, og må derfor ikke utsettes for slike.  Ikke bruk vaskemidler med slipende tilsetninger, eller kraftig skrubbing med f.ex. scotch-brite! Risikoen for makanisk påvirkning er da stor. Det er altså best å bruke vanlig vann og en svamp til rengjøringen. Man kan likevel benytte et nøytralt rengjøringsmiddel.

Vedlikehold
Regelmessig kontroll og justering av produktet bør gjøres for å sikre god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler skal smøres lett, slik at de ikke blir trege eller ”streiker”.  Skruer til beslag skal kontrolleres slik at de er strammet til og beslagene sitter i rett posisjon.

Lagring og håndtering
For å beholde den høye finishen som profilene har ved levering bør man tenke på følgende ved lagring og håndtering:

Tørt. Korrosjon oppstår aldri uten vann.
Emballasje. Behold emballasjen så lenge som mulig, den hindrer både vann og smuss.
Tilluft. Ventilere, hvis mulig. Tilluft hjelper til å holde det tørt og pent.

Spaltekorrosjon kan oppstå på ubehandlede profiler da regn eller kondens samles på aluminiumoverflaten som ligger mot hverandre, som f.ex. ved lagring og transport.

Den gir da opphav til flekker – såkalt  vannflekker – med avvikende struktur.
Flekkene er vanskelige å fjerne, men påvirker ikke materialets styrke.
Aluminiumprofiler bør beskyttes mot sprut fra sveising og sliping,
da det kan gi opphav til små flekker som er vanskelige å fjerne.