Gulv for høyere tetthet

Tett Gulvprofil er spesielt egnet til dekke over basseng eller kanaler på vannverk der aerosolskapende teknikk brukes. Den Tettende Gulvprofilen forhindrer sammen med en undertrykkskapende prosessventilasjon aerosoler som inneholder bakterier og andre mikroorganismer å spre seg i lokalene. Samtidig underletter det muligheten til å gjenvinne og omvandle gassene til feks varme for oppvarming. Da systemets lekkasje er kjent underletter det dimensjoneringen av prosessventilasjonen slik at ønsket undertrykk beholdes på undersiden av dekket. Enkel endetetning - ingen sveising.

 

Tetthetstest

Sapa sine tette gulvprofiler er testet ved SP i Borås med hensyn til luft-tetthet. Testene ble utført i en testrigg som vanligvis brukes til tetthetsprøver på vinduer og dører. Systemet viser en forholdsvis lav luftlekkasje. Hvis det er ønskelig med et enda tettere gulv kan spalten mellom endelokk og opplagskant tettes. Luftlekkasjen minskes da ytterligere ca 70%.

Se tabellen under: