Enkel luke SFL

Produseres av gulvsystemets standard gulvprofiler som sveises sammen til en luke.
Spennvidde og belastning avgjør hvilken profil som skal brukes. Avhengig av størrelse monteres det hengsler og håndtak eller løftekroker.
 
Vanligvis monteres det to diagonalt plasserte løfteanordninger på luka for å underlette montering og demontering.

 


Standardstørrelser