SFT 300/35

Bredde: 300 mm
Høyde: 35 mm
Lengde: 6500 mm
Vekt: 5,3 kg/m

Materiale: 6060F22-T6

R = Rillet uten hull
lx: 28,01 x 104 mm4
Wx: 12,16 x 103 mm3
Max trinnbredde: 1,445 m*

RH = Rillet med hull
lx: 23,80 x 104 mm4
Wx: 10,94 x 103 mm3
Max trinnbredde: 1,33 m*

Hulldimensjon 5x24 mm med cc-avstand 15 mm.
Profilens skruespor er tilpasset rustfri M8-skrue.

*=  offentlig miljø bør max trinnbredde minskes med 25%.