Luker for innstøping, selvbærende luke-enheter, lokk og luker for ettermontering

Sapa Gulvsystem sine luker for innstøping i betongbjelkelag justeres i høyden til samme nivå som det ferdige gulvet takket være justeringsskruer.

Sapa Gulvsystem sine selvbærende luke-enheter brukes med fordel på gulv lagt med Sapa Gulvprofiler. Luke-enheten legges fra opplag til opplag og blir dermed helt selvbærende.

Sapa Gulvsystem sine lokk brukes for å dekke åpninger som ikke brukes frekvent eller blir for tunge å åpne med håndkraft.

Sapa Gulvsystems luker for ettermontering i betongbjelkelag.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk