Trappetrinn, vangestykke og ferdigbygde trapper

Trinnprofil i aluminium til bla VA, industri og offentlig miljø. Finnes som tette eller hullede trinn til bruk utendørs, eller der god vannavrenning er et krav.

Vangestykke i aluminium til bruk sammen med Sapa trinnprofil SFT.

Med samme gode egenskaper som våre gulvprofiler bidrar våre trapper i aluminiumprofiler til sikre løsninger med lang livslengde, lite behov for vedlikehold og god totaløkonomi.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk