Luker for innstøping, selvbærende luke-enheter, lokk og luker for ettermontering

Den selvbærende luke-enheten er et supplement til den øvrige gulvoverflaten som er bygget av Sapa profiler. Man kan på en enkel måte legge til en inspeksjonsluke som i prinsipp legges ut som en vanlig gulvprofil. Det er ikke behov for ekstra bærebjelke i stålbjelkelaget da luken har sitt opplag innebygget i selve luke-enheten.

Luken kan i de fleste tilfeller utstyres med låser, hvis det er krav om det, og lukens åpning kan utstyres med et avtagbart beskyttelsesgitter.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk