Luckor för ingjutning, självbärande luckenheter, lock & luckor för eftermontage

Sapa Golvsystems luckor för ingjutning i betongbjälklag.

Sapa Golvsystems självbärande luckenheter på ytor som är täckta med Sapa Golvprofiler.

Sapa Golvsystems lock används för att täcka öppningar som inte öppnas frekvent eller blir för tungt för att öppna med handkraft.

Sapa Golvsystems luckor för eftermontage i betongbjälklag.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk