Industriräcken

Tillverkade som färdiga komponenter för snabb, säker och enkel montering på plats med många möjligheter till anpassning efter aktuella behov och förhållanden. Erforderlig justerkapning på räcken utföres på plats, ingen svetsning behövs och alla delar popnitas eller skruvas samman. Aluminiumräcket har förstärkt korrosionsskydd genom anodisering och behåller sin goda kondition genom åren. Efterbehandling av dess yta behövs inte.