Golv för högre täthetskrav

Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande på reningsverken där aerosolskapande teknik används. Den Tätande Golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation att aerosoler innehållande bakterier och andra mikroorganismer från att spridas i lokalen. Samtidigt underlättas möjligheterna att återvinna och omvandla gaserna till exempelvis värme för uppvärmning. Då systemets läckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att önskat undertryck erhålls på övertäckningens undersida. Enkel ändtätning - ingen svetsning.

Täthetstest

Sapa Tätande golvprofiler är testade vid SP i Borås vad gäller lufttäthet. Testerna har utförts i en testrigg som vanligen används för täthetsprover på fönster och dörrar. Systemet uppvisar förhållandevis låga luftläckage. Önskas ett ännu tätare golv kan spalten mellan ändlock och upplagskant tätas. Luftläckaget minskas då ytterligare ca 70 %.

Se tabeller nedan:

SFG 250/50-RT

Tvärräfflad ohålad, tätad

Bredd: 250 mm
Höjd: 50 mm
Längd: 6500 mm
Vikt: 17,3 kg/m2
Material: 6060F22-T6

Levereras inkl. gummilist och ändlock för bästa möjliga tätning.

lx: 54,76 x 104 mm4
Wx: 16,97 x 103 mm3

2475 mm 2275 mm

Lagerhålls i L=6500mm

SFG 300/70-RT

Tvärräfflad ohålad, tätad

Bredd: 300 mm
Höjd: 70 mm
Längd: 6500 mm
Vikt: 20,8 kg/m2
Material: 6060F22-T6

Levereras inkl. gummilist och ändlock för bästa möjliga tätning.

lx: 163,42 x 104 mm4
Wx: 36,61 x 103 mm3

4275 mm 3080 mm

Lagerhålls i L=6500mm

Product overview

Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande på reningsverken där aerosolskapande teknik används. Den Tätande Golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation att aerosoler innehållande bakterier och andra mikroorganismer från att spridas i lokalen. Samtidigt underlättas möjligheterna att återvinna och omvandla gaserna till exempelvis värme för uppvärmning. Då systemets läckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att önskat undertryck erhålls på övertäckningens undersida. Enkel ändtätning - ingen svetsning.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk