VA-Mässa 2018

Printa ut 25 sep 2018

Möt Sapa Golvsystem på VA-Mässan

Sapa Golvsystem ställer ut på VA-Mässan på Elmia i Jönköping i dagarna tre, 25-27 september, monter B05:94. Sapas smarta aluminiumlösningar för golv, luckor, trappor och räcken är det perfekta valet i tuffa industriella miljöer. I reningsverk t.ex. är golvsystemen idealiska för att täcka reningsbassänger och tillsammans med räckesystemen skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Näst intill underhållsfritt ger god totalekonomi
Golvprofiler i aluminium har naturligt korrosionsskydd och behöver inte ytbehandlas.
De står emot de flesta aggressiva miljöer, är slitagetåliga och kräver ett minimum av underhåll. Den låga läggningskostnaden, långa livslängden och det minimala underhållet medverkar till god totalekonomi. Räknat över golvets livslängd blir kostnaden mycket låg.

Säkra trappor och industriräcken med flexibilitet i utförande
Med samma goda egenskaper som våra golvprofiler bidrar våra trappor och räcken i aluminiumprofiler till säkra lösningar med lång livslängd, litet behov av underhåll och god totalekonomi. Trappor och viloplan kan kombineras med våra industriräcken av aluminium som tillverkas som färdiga komponenter för snabb, säker och enkel montering på plats. Vårt produktsortiment innebär ett flexibelt system som erbjuder många möjligheter till anpassning efter aktuella behov och förhållanden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk