Golv för högre täthetskrav

Tätande golvprofiler är speciellt lämpliga att använda vid övertäckning av bassänger och kanaler, t.ex. på reningsverk där man använder aerosolskapande teknik.

Den tätande golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation aerosoler som innehåller bakterier och andra mikroorganismer att spridas i lokalen. Samtidigt förbättras möjligheterna att återvinna gaserna till drivmedel eller för uppvärmning. Då systemets luftläckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att man får rätt undertryck på övertäckningens undersida. Vid behov kan man lätt öppna övertäckningen var som helst.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk