Luckor för ingjutning, självbärande luckenheter, lock & luckor för eftermontage

Den självbärande luckenheten är ett komplement till den övriga golvytan uppbyggd av Sapa golvprofiler, då man på ett enkelt sätt vill tillföra en inspektionslucka och läggs ut i princip som en vanlig golvprofil. Inga extra avväxlingar behöver tillföras i stålbjälklaget då luckan har sitt upplag inbyggt i själva luckenheten.
Luckan kan i de flesta fall förses med lås i någon form om krav på detta finnes och luckans öppning kan erhållas med ett löstagbart skyddsgaller.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk