//

Luker

LUKER FOR INNSTØPING

Sapa Gulvsystem sine luker for innstøping i betongbjelkelag.

Selvbærende luke-enheter

Sapa Gulvsystem sine selvbærende luke-enheter brukes med fordel på gulv lagt med Sapa Gulvprofiler.

Lock

Sapa Gulvsystem sine lokk brukes for å dekke åpninger som ikke brukes frekvent eller blir for tunge å åpne med håndkraft.

Luker for ettermontering

Sapa Gulvsystems luker for ettermontering i betongbjelkelag.