//

Luckor

Vid tillverkningen av luckor till Sapa Golvsystem använder vi golvsystemets standardprofiler som svetsas samman. Luckans spännvidd och belastning avgör vilken profil som ska användas. Beroende på luckans storlek förses den antingen med gångjärn och öppningshandtag eller med lyftöglor. Luckenheterna förses vanligen med två diagonalt placerade lyftanordningar för att underlätta montering och demontering. Luckorna utformas som självbärande enheter eller som enskilda luckor för enkelt uttag. Den självbärande luckenheten fungerar som ett komplement till den övriga golvytan, när man på ett enkelt sätt vill tillföra en inspektionslucka. Luckenheten läggs i princip ut som en vanlig golvprofil.

LUCKOR FÖR INGJUTNING

Sapa Golvsystems luckor för ingjutning i betongbjälklag.

Självbärande luckenheter

Sapa Golvsystems självbärande luckenheter på ytor som är täckta med Sapa Golvprofiler.

Lock

Sapa Golvsystems lock används för att täcka öppningar som inte öppnas frekvent eller blir för tungt för att öppna med handkraft.

Luckor för eftermontage

Sapa Golvsystems luckor för eftermontage i betongbjälklag.