Broschyrer

Här kan du ladda ner broschyrer om våra produkter

//

Golvkatalog

Den nya katalogen från Sapa Golvsystem är ett arbetsmaterial med värdefull information för alla som planerar byggprojekt inom industri och offentlig miljö.

Här presenteras vårt kompletta program av produkter och tillbehör för golv, trappor, luckor och räcken i aluminium.

Katalogen innehåller tabeller och diagram för rätt dimensionering. Här finns också monteringsanvisningar med tips och exempel, samt dokumenterade referensanläggningar.

//

Specialtrappor

SPECIAL ÄR VÅR STANDARD

Vi har lösningen

Vi är specialiserade på unika produkter som är anpassade specifikt åt våra kunder och deras förutsättningar.
Vi konstruerar lösningar efter behov och användningsområde, oavsett om det är en standard- eller speciallösning. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att tillverka och bygga produkter i aluminium. Med ett stort fokus på säkerhet erbjuder vi lösningar som uppfyller era önskningar och krav av högsta kvalitet.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att tillverka och bygga produkter i aluminium. Med stort fokus på säkerhet erbjuder vi lösningar som uppfyller de flesta önskemål och krav på kvalitet och säkerhet.

Era mått är vår standard!

Varje kund och varje projekt är unikt, vi lägger därför ett stort fokus på att utveckla projektet i samråd med våra kunder. Med den senaste CNC-styrda maskintekniken når vi den precision som krävs för en produkt av högsta kvalitet.

En säker arbetsmiljö

I vårt sortiment finns säkra lösningar med lång livslängd, litet underhållsbehov och hög anpassningsbarhet. Profiler i aluminium innebär stora fördelar vid krav på låg vikt, halksäkerhet, höga belastningskrav och korrosionsbeständighet. Våra produkter ger våra kunder högsta möjliga förutsättningar för en säker arbetsmiljö, Vår vision är att förhindra olyckan innan den sker. Vi tillämpar standard EN SS14122.

Kundanpassade helhetslösningar

Vid sidan av vårt standardsortiment innefattar vårt specialsortiment kundanpassade helhetslösningar för till exempel trappor, handikappramper, plattformar och övergångar.

Ni har behovet, vi har lösningen!