/ SAPA FLOORING

Om oss

//

Detta är Sapa

Sapa är ett av Hydros varumärken som erbjuder kompletta system i aluminiumprofiler inom affärsområdena Byggsystem, Transportsystem och Golvsystem. Sapas produkter kännetecknas av skandinavisk enkelhet, användarvänlighet, komfort, säkerhet och hållbarhet.

Komplett golvsystem

Sapas golvsystem är som en precisionsbyggsats. Vi erbjuder ett komplett system av aluminiumprofiler för golv, trappor, luckor och räcken. Sapa golvprofiler tillgodoser höga krav på lång livslängd, god totalekonomi och säker arbetsmiljö. Golvprofilerna ger en ljus och behaglig miljö. Tvärräfflade profiler minskar halkrisken och ger ett säkert golv, som inte tröttar. Det flexibla systemet innebär enkelt montagearbete och stor anpassningsbarhet. Golvprofilerna är behändiga att arbeta med, de är okomplicerade att montera och demontera.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete, från idéer och prototyper till grundläggande tester och provningar för att kontinuerligt förfina och förbättra våra lösningar. Allt för att slutanvändaren ska kunna få den bästa möjliga produkten som passar sina specifika behov. Produkterna är utvecklade i nära samarbete med brukare där design och funktion samverkar.

//

Aluminium – det utmärkta valet

Som aluminiumexperter vet vi hur vi kan använda materialets egenskaper på bästa sätt för att erbjuda innovativa och kvalitativa produkter. Aluminium är en stark och lätt metall som kan formas till önskad geometri för att tillverka moderna och avancerade lösningar som är lätta att använda. Vi kan placera godset där den gör mest nytta och minimera den där den inte behövs för att åstadkomma optimerade lösningar som kombinerar styrka och lätthet.

Varför aluminum?

  • Golvprofiler i aluminium har naturligt korrosionsskydd och behöver inte ytbehandlas. De står emot de flesta aggressiva miljöer, är slitagetåliga och kräver ett minimum av underhåll.

  • Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan. Tillgången på aluminium kan betraktas som obegränsad, då ca 8% av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. För att minska påverkan sker brytningen ofta i rutor där man håller orörda områden mellan rutorna.

  • Aluminium kan återvinnas till nära 100%. Vid återvinning av aluminium, behöver man vid omsmältning bara tillföra ca 5 % av den energi som åtgår vid framställning av primäraluminium. Dagens aluminiumprodukter utgör på så sätt en framtida materialresurs. Vårt byggsystem består till stor del av återvunnet material.

  • Aluminium är ett starkt och tåligt material i förhållande till sin vikt. Produkter av aluminiumprofiler ger minimerat underhåll.

  • Sapa golvsystem i aluminium innebär minimalt underhåll och pålitliga funktioner.

Sapa – en del av Hydro

Hydro är ett globalt, helt integrerat aluminiumföretag. Det är en av de största tillverkarna av primär aluminium och har även verksamhet inom bauxit, aluminium och elektricitet – de viktigaste råmaterialen vid tillverkning av primär aluminium. Med sina 35 000 anställda har Hydro global räckvidd, lokal närvaro och aktiviteter i cirka 40 länder på alla kontinenter. Företaget har drygt 30 000 kunder världen över. Hydro har betydande resurser inom forskning och utveckling, arbete med processteknik för smältning och återvinning, materialteknik samt produkter och lösningar för kunder.

Sapa är ett av Hydros varumärken som utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler för dörrar, fönster, fasader, solskydd, glastak, golv, brofarbanor, trappor, räcken samt flak och lämmar.

Här finns vi

Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret för dessa marknader finns i Vetlanda, Sverige med försäljningskontor i övriga länder. Från respektive land sker support och försäljning till konstruktörer, byggherrar, byggentreprenörer.

Certifikat/Bestämmelser

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar: