/ LUCKOR

Självbärande luckenheter

//

Självbärande luckenheter

Sapa Golvsystems självbärande luckenheter används med fördel på ytor som är täckta med Sapa Golvprofiler. Luckenheten läggs från upplag till upplag och blir därmed helt självbärande. Tack vare infällda handtag och gångjärn blir luckan helt plan för att undvika snubbelrisk.

Alla luckor tillverkas mot beställning där kundens krav står i centrum när det gäller storleken och utseendet. Tillbehör som bland annat säkerhets- och kvarngaller, gasdämpare, inspektionshuv finns att välja. Vid användning av våra Tätade Golvprofiler utrustas luckans ram med fördel med gummilist som extra tätning.

/ REFERENSER
//

Liknande produkter

LUCKOR FÖR INGJUTNING

Sapa Golvsystems luckor för ingjutning i betongbjälklag.

Lock

Sapa Golvsystems lock används för att täcka öppningar som inte öppnas frekvent eller blir för tungt för att öppna med handkraft.

Luckor för eftermontage

Sapa Golvsystems luckor för eftermontage i betongbjälklag.