Sapa Gångbrygga

//

Sapa Gångbrygga

SAPA Gångbrygga med fällbara räcken används som tillfällig lösning för att läggas över, hål, diken och schakt vid tex arbetsplatser. Räckena fälls smidigt ihop för enklare förvaring och transport.

/ REFERENSER
//

Liknande produkter

Kundanpassade projekt

Med samma goda egenskaper som våra golvprofiler bidrar våra trappor i aluminiumprofiler till säkra lösningar med lång livslängd, litet behov av underhåll och god totalekonomi.

Sapa Byggtrappa

SAPA Byggtrappa är framtagen för att användas av såväl proffs som privatpersoner. Den är robust och de halksäkra stegen lämpar sig väl för både en permanent eller en tillfällig lösning.