Varför aluminium?

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan. Tillgången på aluminium kan betraktas som obegränsad, då ca 8% av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. För att minska påverkan sker brytningen ofta i rutor där man håller orörda områden mellan rutorna.

Aluminium kan återvinnas till nära 100%. Vid återvinning av aluminium, behöver man vid omsmältning bara tillföra ca 5 % av den energi som åtgår vid framställning av primäraluminium. Dagens aluminiumprodukter utgör på så sätt en framtida materialresurs. Vårt byggsystem består till stor del av återvunnet material.

Aluminium är ett starkt och tåligt material i förhållande till sin vikt. Produkter av aluminiumprofiler ger minimerat underhåll.

Sapa Byggsystem i aluminium innebär minimalt underhåll och pålitliga funktioner, vilket uppskattas av både fastighetsägare och boende.

Läs mer om aluminium på Hydros hemsida