Dålig lukt i reningsverket – ett minne blott

2021-06-03

På grund av luktproblem, en dålig arbetsmiljö och en ineffektiv reningsprocess behövde reningsverket i Ljusdal en omfattande renovering. Något som resulterade i att Sapa Flooring kom in i bilden.

– Vi har en profil som är utrustad med en gummilist och ändlock för att få en så tät övertäckning som möjligt. Dessa profiler används speciellt där man har problem med lukt och där det finns aerosoler som man inte vill få upp i luften, berättar Marian Holmberg, säljare på Sapa Flooring.

Reningsverket i Ljusdal har kritiserats flertalet gånger under åren. Bland annat på grund av just luktproblem men också för att det har förekommit utsläpp av orenat avloppsvatten i både Ljusnan och Kyrksjön.

I det här fallet krävdes det alltså en totalrenovering av reningsverket för att få bukt med problemen. Arbetet påbörjades under 2016, där Malmberg Water var totalentreprenör. Och det var konstruktören på företaget som i sin tur tog kontakt med Sapa Flooring.

Totalt täckte man cirka 500 kvadratmeter med Sapas golvprofiler och i dag – 2021 – är problemen på reningsverket ett minne blott.

Fler nyheter