Reningsverkets totalrenovering blev ett lärorikt projekt för Sapa Flooring

2021-06-03

Vissa projekt är helt klart mer utmanande än andra. När Håckla ARV – reningsverket i Åtvidaberg – skulle få en ”total makeover” från grunden behövdes såväl gångbroar och trappor som räcken vid arbetet. Entreprenören Malmberg Water kontaktade då Sapa Flooring och det hela visade sig bli ett projekt som var både avancerat och lärorikt.

– Vi visste från start att det här skulle bli avancerat då det är ett väldigt trångt utrymme med rör och kablar och på så sätt svårtillgängligt. Det här gjorde det givetvis svårare att hitta en enkel lösning, berättar Marian Holmberg, säljare på Sapa Flooring.

Han åkte till Håckla ARV för att bilda sig en uppfattning om det som förutspåddes bli ett utmanande arbete. Där mättes allt upp noggrant och så gjordes en förslagsritning. Efter att Malmberg Water godkänt ritningen åkte Sapa Flooring upp ännu en gång för en kontrollmätning, något som visade sig bli ett klokt beslut.

– Det var tur att vi gjorde det eftersom det hade tillkommit saker som gjorde det hela ännu krångligare, säger Marian Holmberg.

Projektet i Håckla ARV råddes förstås i hamn och så här i efterhand var det i mångt och mycket ett unikt projekt för Sapa Flooring.

– Vi var behjälpliga och med under hela processen för att på så sätt lära oss mer om montaget i verkligheten. Vi såg helt enkelt det här som ett bra utbildningstillfälle eftersom vi inte haft något liknande projekt tidigare, säger Marian Holmberg.

Fakta: Sveriges första avloppsreningsverk med membranlösning

Håckla ARV i Åtvidaberg kan nu titulera sig som ”Sveriges första avloppsreningsverk med membranlösning”.

På grund av totalrenoveringen är det nu inte mycket som känns igen av det gamla nedslitna verket från 1954. Men förutom en utseendemässig förändring är det ytterligare en annan sak som är nytt efter renoveringen: reningsverket är numera det första större i Sverige som använder membran för reningen av kommunalt avloppsvatten. Anledningen till detta är att det inte fanns utrymme att bygga ut verket med mer bassängyta för kväverening, och då föll valet på membran (MBR) i kombination med satsvis rening (SBR).

Det här innebär att vattnet håller en hög reningsgrad när det lämnar membranen samtidigt som det i princip är fritt från suspenderat material, fosfor i partikelform och mikroplaster. Även bakterier kan avlägsnas med tekniken.

En ”total makeover” som med andra ord har bidragit till stora miljövinster!

Källa: www.malmberg.se

Fler nyheter